4 kantuna, Zadar, 3000 godina burne i dinamične povijesti...

... od straogrčke Idasse, kroz laderin forum kolonije rimskih građana i hram posvećen Jupiteru, Junoni i Minervi, ulicama bizantkog srednjeg vijeka, crkve Sv. Donata, križarskog napada i mletačke Diadore, do Napoleonovih proglasa, talijanske Zare i novijih događaja... 4 kantuna i dalje ponosno prkose vremenu kako bi postali svjedoci budućih povijesti.